Per a obtenir informació dels clients

Comptatge d’afluència i característiques de les visites: molt més enllà del simple aforament.

Aplicació de tecnologia de wifi mòbil per a conèixer les visites dels clients als espais comercials: botigues, espais comercials de la ciutat, mercats municipals, fires i Events... Obtenim els KPI’s que analitzen en les webs aplicades a l’espai físic: número de visites, rebots, temps d’estada, recurrència, relacions entre diferents zones i/o botiges, etc... Grans possibilitats d’unió amb targes de fidelització i per a campanyes actives de social mk.

Estudi d’atracció comercial: qui ens ve a comprar, qui no ens ve a comprar i per què?

Realització d’estudis per al coneixement del perfil de les persones que ens visiten. Intenció de compra. Satisfacció i valoració... Qüestionari personal d’administració ràpida. Possibilitat d’anar fent onades en diferents períodes.

Enquesta de satisfacció de compra: obtenim informació directa dels nostres clients.

Els nostres clients són una font directa d’informació que hem d’aprofitar. Dissenyem i produïm sistemes de recollida d’informació ‘in place’ dels nostres clients, tant amb metodologies de qüestionari personal com autorealitzables. Coneixem d’on venen els clients (la nostra àrea d’influència real), què pensen de nosaltres, per quins productes ens coneixen, com ens usen...i molt més.

Realització de l’àrea d’influència teòrica de l’establiment: coneixem el mercat potencial i la quota de mercat de la botiga.

A partir de l’aplicació d’eines de geomàrketing determinem les àrees d’influència dels establiments, la potencialitat econòmica i l’abast actual dels punts de venda. Comparem botigues en funció d’aquestes dades de l’entorn per a establir les possibilitats de creixement i creem indicadors de comparació i control.

Anàlisi del bigdata obtingut de les dades de la tarja de fidelització: fem accessible i entenedor el gran volum de dades.

Les targes de fidelització i altres eines de gestió del negoci ens aporten un volum molt gran d’informació que és difícil de seguir en el temps, d’analitzar i de destriar-ne des dades més útils. Realitzem informes clau a partir de l’anàlisi de la informació, la comparació en el temps i la definició d’indicadors.

Parlem

Estarem encantats d'atendre't

  • Adreça: Fontanella 18 3er 2a, 08010 Barcelona

  • Telèfon: 671 082 243/659 468 073
  • Email: procom@procomretail.com
TOP