Per a la millora del teixit comercial del territori


Pla estratègic comercial del municipi (PEC): Re-posicionem comercialment la ciutat i els seus espais comercials.

Replantejar-nos el paper del comerç en la nostra ciutat. Reflexionar envers la nostra proposta de valor i les variables futures que incidiran en el comportament de compra dels actuals i potencials clients del comerç. Per poder activar i reforçar la competitivitat empresarial del sector i poder fe front als reptes futurs.

Plans de dinamització comercial: Per impulsar/reactivar el comerç d’una zona comercial urbana i/o localitat.

Projectes de dinamització per assolir l'excel·lència comercial. Projectes efectius, que ens permetin gaudir d’un comerç rendible, dinàmic i adaptat a les necessitats dels seus clients en funció del nostre model comercial i de les característiques dels empresaris establerts. Projectes focalitzats en «els potencials clients» de la zona. Campanyes de promoció, comunicació, animació, fidelització... específiques -diferenciades- dirigides al públic objectiu.

Cens qualitatiu d’activitats comercials: Per conèixer les característiques del teixit comercial amb el que compta la ciutat.

Identificació i caracterització de les activitats comercials a peu de carrer en la ciutat.Coneixem els tipus d’establiments amb que compta la ciutat, no només a nivell d’activitat, sector i tipologia de comerç, també el posicionament d’aquestes activitats: públic objectiu al que es dirigeix (edat i c. social), grau de modernitat, problemàtica principal. També estudiem característiques en els comerços específiques de cada entorn (comerç turístic, capacitat d’atracció, necessitat d’aparcament dels compradors, etc.)

Revitalització activa de locals buits: Pla per a fomentar l’ocupació d’espais freds en la trama urbana.

Identificació i realització d’un Pla d’ocupació dels locals tancats que serveixi com a guió d’actuació per a dinamitzar l’obertura de nous establiments més adequats a les diferents àrees comercials de la ciutat. Recerca d’operadors per a ocupar els locals buits.

Projectes de millora i/o reorientació dels mercats municipals: Fem seductors els equipaments comercials reis de l’alimentació fresca.

Per disposar d’uns Mercats adequats a les necessitats dels potencials usuaris des de l’òptica comercial i urbanística, treballant per assegurar la rendibilitat dels seus operadors i l’experiència de compra memorable dels clients. Diagnosi del mercat i accions a realitzar a curt i llarg termini: estructurals, dinamització, serveis, comunicació,... Estudi del model de gestió adient per a cada mercat municipal per garantir la seva viabilitat econòmica futura.

Modernització dels mercats setmanals: Noves funcions comercials, de servei, lúdiques...

Realització de projectes per reflexionar entorn dels mercat setmanal què volem. Per “posar al dia” aquest format comercial d’acord amb els interessos i desitjos dels actuals i potencials clients. Quin paper han de tenir dins del marc comercial del municipi?. Pla d’acció clar i concís: Què hem de fer i com ho hem de fer.

Creació / reformulació de les activitats firals: Creem fires atractives i diferenciades amb finalitats útils per al municipi.

Anàlisi dels esdeveniments firals com a instruments de dinamització econòmica del territori i del desenvolupament empresarial. Re-conceptualització de les Fires. Recerca de noves fórmules i noves temàtiques.

I més (+):

 • Plans de regulació dels usos comercials.
 • Orientació en polítiques comercials.
 • Impacte sobre el teixit comercial actual de noves implantacions futures.
 • Impacte i evolució del teixit comercial per la millora urbanística de l’entorn.
 • Sensibilització i tallers de millora del comerç: Metodologia CANVAS i eines àgils.
 • Estudis d’hàbits i comportaments de compra. Tendències de futur.
 • Onades d’atracció comercial de les zones comercials: qui hi ha a la zona; què fa; com la valora.
 • Estudis de satisfacció d’espais comercials urbans (creació d’indicadors de satisfacció).
 • Plans per a zones comercials turístiques i turisme de compres.

Parlem

Estarem encantats d'atendre't

 • Adreça: Fontanella 18 3er 2a, 08010 Barcelona

 • Telèfon: 671 082 243/659 468 073
 • Email: procom@procomretail.com
TOP