Per a la competitivitat empresarial

Diagnosis comercials per a empreses de comerç i serveis: detectem els punts a millorar i les fortaleses a potenciar.

Avaluem la situació del comerç en totes les variables que afecten al funcionament de l’empresa (de fora a dins); identifiquen oportunitats i detecten aquells elements que requereixen canvis per a que l’empresa sigui més competitiva i més adequada al seu entorn.

Estratègia de conceptualització de botigues i implementació física en el punt de venda: fem botigues experiencials.

Realitzem l’anàlisi de les característiques del negoci i ajudem a trobar un caràcter i diferenciació propi de l’ensenya comercial. Traduïm aquesta conceptualització en la implantació del punt de venda (imatge, decoració, visual-merchan, selecció de producte...) conjuntament amb els professionals que treballen cada disciplina.

Estudis de Mistery Shopper: descobrim com se sent el client en el punt de venda.

Avaluem l’experiència del client en la botiga. Què veu? Què percep? Com es sent tractat? Se li ven el producte? Cada vegada més l’espai físic del punt de venda és un venedor i els dependents passen de despatxar a comercialitzar el producte i la marca... en el Mistery shopper s’avalua si aquest procés l’estem fent correctament i es donen les pautes de millora.

Estudis de viabilitat d’ubicacions i àrees d’influència: descobrim com l’entorn influeix en el resultat de les botigues.

La rendibilitat d’un punt de venda depèn, en gran mesura, de la seva ubicació. Estudiem l’àrea d’influència teòrica i el mercat potencial en termes econòmics dels establiments... Abans d’ubicar-se, per a triar el millor emplaçament... una vegada ubicats, per a comparar ABC de resultat de botigues en funció de les possibilitats reals del seu entorn.

Recerca dels factors d’èxit en els punts de venda: quins requisits han de tenir les zones per a implantar botigues rendibles.

Busquem els factors d’èxit per replicar-los en altres ubicacions. Investiguem a partir de l’anàlisi de les botigues amb millors i amb pitjors resultats de la nostra ensenya aquells factors que són determinants per a que els nostres punts de venda siguin rendibles, tant de l’entorn com característiques dels propis punts de venda.

Coneixement i anàlisi dels clients de l’establiment: els nostres clients com a font d’informació.

A partir de la recerca d’informació sobre els clients (i els no-clients i els ex-clients) concretem accions de millora de les vendes (nous clients, increment de freqüència, tiquet mig, número de línies...). Analitzem resultats de la tarja de fidelització, zones de captura de clients, enquestes de satisfacció, comptatge d’afluències, etc...

Anàlisi de la gestió interna i KPI’s: disseny i seguiment del quadre de comandament per a detectar, ràpidament, desviacions.

Ajudem a analitzar, amb visió estratègica, les dades de resultats comercials dels punts de venda (Resultats per famílies -vendes, marge mig, rotació, aportació al marge-, costos, estocs) i a crear indicadors que ens permetin, ràpidament, detectar desviacions o problemes en els establiments.

Pla estratègic d’expansió: fomentem el creixement de les empreses de retail.

Dissenyem el Pla d’expansió de l’ensenya en funció de criteris empresarials i de la recerca de potencials ubicacions de futur. Prioritzem les millors zones i ajudem a buscar els locals comercials més adients.

Formació i/o tallers: no deixem MAI d’aprendre!! Creativitat, Tour retail, Fototravel retail...

Per fomentar el treball grupal i engrescar als venedors a implicar-se i reflexionar envers el negoci i el punt de venda. Metodologies modernes, àgils, creatives i pràctiques (CANVAS, client únic, prova – resultat, in-place, do it!...). Organització de viatges per a conèixer noves tendències. Fotoretail... portem el retail a l’aula a través de fotografies.

Comptatge d’afluències i caracterització de la visita de clients... comptem molt més enllà dels aforaments.

Aplicació de noves tecnologies mòbils al servei del coneixement dels nostres clients: els KPI’s de l’on-line aplicats a la botiga física. Anàlisi del nombre de visites per hores, dies, estacionalitat; captació de la botiga (pas de carrer vs. visites); temps d’estada; recurrència; conversió (visites vs. tiquets de venda)...

Investigació de mercats, qualitativa i quantitativa: tenir informació abans de prendre les decisions.

Estudis quantitatius i qualitatius a través de qüestionari i observació. Utilització de metodologia personal i/o mètodes on-line o autorealitzables. Estudis òmnibus d’ensenyes de zones. Estudis de notorietat i satisfacció de clients.

Parlem

Estarem encantats d'atendre't

  • Adreça: Fontanella 18 3er 2a, 08010 Barcelona

  • Telèfon: 671 082 243/659 468 073
  • Email: procom@procomretail.com
TOP